Gouden Sleutel Beveiligings systemen

Dorpsstraat 158
2712 AP Zoetermeer
079-316 02 74

Normering

Waar staat SKG certificaat voor ?

Stichting Keurmerk Gevelelementen is een onafhankelijk keurings instituut wat onderhandere produkten test op de inbraakwerendheid.

Naar aanleiding van deze testen krijgen beveiliging produkten een keurmerk. Dit keurmerk bestaand uit één, twee of drie sterren.

Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd worden en mag c.q. moet dan onuitwisbaar voorzien worden van het SKG-huisje met sterren.

Het SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt bewaakt.

Als een product aan de eisen voldoet, krijgt het een classificatie in sterren. Het aantal sterren geeft de inbraakwerendheid van het product aan. Er zijn drie verschillende classificaties:

  • 1 SKG ster: Standaard inbraakwerend
  • 2 SKG sterren: Zwaar inbraakwerend
  • 3 SKG sterren: Extra zwaar inbraakwerend